Nieuws

Het te verwachten huurbeleid in 2021

Wat is nieuw in 2021 In 2021 wordt een eenmalige huurverlaging verplicht voor huishoudens in een sociale huurwoning die relatief te duur wonen. Voor woningen met een huurprijs boven de laagste aftoppingsgrens (€633,25 in 2021)krijgt de woningcorporatie van de...

Lees meer

Inkomens- en huurgrenzen huurtoeslag 2021 bekend

De bedragen van de inkomens- en huurgrenzen huurtoeslag voor het jaar 2021 zijn bekend. Ieder jaar worden deze bedragen geïndexeerd. Zo kan het recht op huurtoeslag en de hoogte daarvan worden vastgesteld. Conform de Wet op de huurtoeslag zijn ook de inkomensgrenzen...

Lees meer

Woonbond wil APK voor huurwoningen

De kwaliteit van huurwoningen laat in te veel gevallen te wensen over. De Woonbond wil daarom een APK voor woningen invoeren. We vinden controles om te zorgen voor veilige auto’s heel normaal. Waarom voor gezonde en veilige woningen dan niet? Vierjaarlijkse keuring...

Lees meer

Hernieuwde afspraken met verhuurders over maatwerk

Een prettige woonplek is in deze coronacrisis extra belangrijk. Daarom hernieuwen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de VNG de afspraken over...

Lees meer

Nieuwe (jonge) bestuursleden gezocht!

Per 1 juli 2020 is er weer een huurverhoging. De HBV heeft gebruik gemaakt van haar adviesrecht ten aanzien van de huurverhoging. Ook voor andere en voor huurders heel belangrijke onderwerpen heeft de HBV adviesrecht. Sinds op 1 juli 2015 de nieuwe Woningwet is...

Lees meer

Nieuwe maatregelen voor de woningmarkt

Op vrijdag 15 mei 2020 maakte minister Kajsa Ollongren enkele maatregelen bekend voor de woningmarkt. Deze maatregelen zouden vooral starters en middeninkomens moeten helpen. Allereerst is er het voornemen om de jaarlijkse huurstijging in de vrije sector te beperken...

Lees meer

Jaarlijkse Huurverhoging

In april nam de Eerste Kamer de door de SP ingediende motie om de jaarlijkse huurverhoging over te slaan aan. De motie betreft de sociale en de vrije sector.Ondanks de corona crisis gaat de huur omhoog. Volgens de verhuurders zijn de huurstijgingen wel gematigd...

Lees meer

Advies voorstel huurverhoging WSN

Op 31 december 2019 ontvingen wij uw adviesaanvraag over de huurverhoging 2020. Daarover is meerdere keren met u gesproken en hierbij ontvangt u ons advies. De HBV heeft aangegeven dat zij zoveel mogelijk één percentage voor alle huurders wenst. Daarvan uitgaande...

Lees meer

Uw belang vertegenwoordigd

Uw belangen worden door de HBV vertegenwoordigd. Iedere huurder van Woning Stichting Nieuwkoop is automatisch lid en ontvangt tweemaal per jaar (in het voorjaar en najaar) een uitnodiging om op de ledenvergadering uw mening te geven.

Heeft u een vraag ?
Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief