Over ons

Onze visie op de toekomst van de HBV vanaf 2020

Een betaalbare en goede woning in een plezierige wijk, dat is wat de huurders van de WSN vragen en wat de HBV als algemene belangenbehartiger van de huurders van WSN nastreeft.

De woningmarkt staat nog steeds onder grote druk. Er is nog steeds een groot tekort aan woningen en nieuwbouw wordt mondjesmaat en te weinig toegevoegd. Dat tekort aan woningen betekent lange wachttijden voor de woningzoekenden. Een groot deel van de vrijkomende woningen wordt toegewezen aan specifieke doelgroepen. De bovenmatige instroom van kwetsbare doelgroepen leidt er toe dat de leefbaarheid afneemt. De jaarlijkse huurverhoging zorgt vooral bij de senioren die worden gekort op hun pensioenen steeds vaker voor betalingsproblemen. Meer dan ooit is HBV genoodzaakt om op te komen voor de belangen van de huurders en woningzoekenden. En dat is niet gemakkelijk.

Waar wij voor staan

Wij willen voor iedereen een betaalbare en kwalitatief goede woning in een plezierige wijk realiseren.

De huurders bepalen ons beleid

Wij richten ons op uw wensen en verlangen

Het bestuur weet wat er leeft bij huurders

Uw belang vertegenwoordigd

Uw belangen worden door de HBV vertegenwoordigd.

Iedere huurder van Woning Stichting Nieuwkoop kan zich (indien gewenst, wat wij uiteraard adviseren) als "gratis" lid aanmelden bij de HBV en ontvangt minimaal 1x per jaar een uitnodiging om op de algemene ledenvergadering (ALV) uw mening te geven.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier:
Word lid van de HBV - HBV | Huurders Belangen Vereniging (hbvnieuwkoop.nl)

Heeft u een vraag ?
Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Bestuursleden

Arie Verlooij

Voorzitter

Edwin Hoogenboom

Secretaris

Ton Thoma

Penningmeester

Gose Pijpers

Bestuurslid

Nick van Yperen

Bestuurslid

 

Vacature

Nieuwe jonge bestuursleden gezocht!

Heeft u interesse?

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag!