Wat doen wij?

Wat doen wij voor de huurder

In overleg met de gemeente Nieuwkoop doen wij door middel van afspraken en overleg het volgende:

  • Prestatieafspraken over de woonvisie
  • Organiseren van (twee) wijkschouwen, o.a. leefbaarheid van de wijk en onderhoud van de woningen
  • Samenwerking met andere huurdesorganisaties in de regio -Toekomstgericht
  • De HBV zal zich moeten versterken en vernieuwen. Dit kan o.a. niet zonder de benodigde vrijwilligers die zich op diverse fronten nodig blijven.

Uitgangspunten

Om voor iedereen een betaalbare en kwalitatief goede woning in een plezierige wijk te kunnen realiseren zal de HBV zich in 2020 richten op de volgende thema’s:

Betaalbaarheid

Beschikbaarheid en kwaliteit

Duurzaamheid

Leefbaarheid

Participatie en versterking van eigen organisatie

Uw belang vertegenwoordigd

Uw belangen worden door de HBV vertegenwoordigd. Iedere huurder van Woning Stichting Nieuwkoop is automatisch lid en ontvangt tweemaal per jaar (in het voorjaar en najaar) een uitnodiging om op de ledenvergadering uw mening te geven.

Heeft u een vraag ?
Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

De visie op de toekomst van de HBV vanaf 2020

Een betaalbare en kwalitatief goede woning in een plezierige wijk, dat is wat de huurders van de WSN vragen en wat de HBV als algemene belangenbehartiger van de huurders van WSN nastreeft.

De woningmarkt staat nog steeds onder grote druk. Er is nog steeds een groot tekort aan woningen en nieuwbouw wordt mondjesmaat en te weinig toegevoegd. Dat tekort aan woningen betekent lange wachttijden voor de woningzoekenden. 

Doelstellingen

Om voor iedereen een betaalbare en kwalitatief goede woning in een plezierige wijk te kunnen realiseren zal de HBV zich in 2020 richten op de volgende punten:

Overleg met WSN en advisering

Betaalbaarheid van de woningen

Huurverhoging beperken

De onderhoudsplanning

Inzicht krijgen in de gevolgen van de veranderingen vanuit de regering. Waaronder de wijzigingen in het woningsstelsel en huursonbenadering

Heeft u vragen?

Wij helpen u graag!