Nieuws

Woonbond wil APK voor huurwoningen

De kwaliteit van huurwoningen laat in te veel gevallen te wensen over. De Woonbond wil daarom een APK voor woningen invoeren. We vinden controles om te zorgen voor veilige auto’s heel normaal. Waarom voor gezonde en veilige woningen dan niet? Vierjaarlijkse keuring...

Lees meer

Hernieuwde afspraken met verhuurders over maatwerk

Een prettige woonplek is in deze coronacrisis extra belangrijk. Daarom hernieuwen minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de verhuurdersorganisaties, brancheverenigingen (Aedes, IVBN, Kences, Vastgoed Belang) en de VNG de afspraken over...

Lees meer

Nieuwe (jonge) bestuursleden gezocht!

Per 1 juli 2020 is er weer een huurverhoging. De HBV heeft gebruik gemaakt van haar adviesrecht ten aanzien van de huurverhoging. Ook voor andere en voor huurders heel belangrijke onderwerpen heeft de HBV adviesrecht. Sinds op 1 juli 2015 de nieuwe Woningwet is...

Lees meer

Nieuwe maatregelen voor de woningmarkt

Op vrijdag 15 mei 2020 maakte minister Kajsa Ollongren enkele maatregelen bekend voor de woningmarkt. Deze maatregelen zouden vooral starters en middeninkomens moeten helpen. Allereerst is er het voornemen om de jaarlijkse huurstijging in de vrije sector te beperken...

Lees meer

Jaarlijkse Huurverhoging

In april nam de Eerste Kamer de door de SP ingediende motie om de jaarlijkse huurverhoging over te slaan aan. De motie betreft de sociale en de vrije sector.Ondanks de corona crisis gaat de huur omhoog. Volgens de verhuurders zijn de huurstijgingen wel gematigd...

Lees meer

Advies voorstel huurverhoging WSN

Op 31 december 2019 ontvingen wij uw adviesaanvraag over de huurverhoging 2020. Daarover is meerdere keren met u gesproken en hierbij ontvangt u ons advies. De HBV heeft aangegeven dat zij zoveel mogelijk één percentage voor alle huurders wenst. Daarvan uitgaande...

Lees meer

Persbericht: nieuwe contactpersonen

De Huurders Belangen Vereniging HBV is een onafhankelijke Vereniging van Huurders van de WSN. Het bestuur van deze vereniging adviseert de Woonstichting Nieuwkoop (WSN) gevraagd en ongevraagd over zaken die de huurders aangaan. Om voor iedereen een betaalbare en...

Lees meer

Prestatieafspraken Nieuwkoop 2020 – 2023

Samen voor sociaal en duurzaam wonen in Nieuwkoop In dit document ‘prestatieafspraken Nieuwkoop’ zijn de afspraken vastgelegd die de Gemeente Nieuwkoop, de Woningstichting Nieuwkoop (WSN), Woondiensten Aarwoude (WDA), de Stichting Bewoners Belangen Aarwoude (SBBA) en...

Lees meer

Uw belang vertegenwoordigd

Uw belangen worden door de HBV vertegenwoordigd. Iedere huurder van Woning Stichting Nieuwkoop is automatisch lid en ontvangt tweemaal per jaar (in het voorjaar en najaar) een uitnodiging om op de ledenvergadering uw mening te geven.

Heeft u een vraag ?
Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief