Algemene Leden Vergadering (22-05-2019)

Op de Algemene Leden Vergadering van de HBV Nieuwkoop is aan de leden gevraagd met welke onderwerpen de HBV zich zou moeten bezighouden, hoe de HBV dat zou moeten doen. Daarnaast is besproken hoe er meer huurders actief zouden kunnen worden binnen de HBV. De antwoorden op deze vragen zijn:

Met welke onderwerpen zou de HBV zich bezig moeten houden?

 • Moeilijke vraag. Graag sneller antwoord. Altijd zelf achteraan, hoe het wordt opgelost.
 • Cursus over het bijhouden van de veranderingen wat ze bij de overheid beslissen, want als je het weet veranderen ze het weer.
 • Als er klachten zijn en er iemand de klacht komt opnemen en dan maakt diegene van WSN een fout, bij wie kun je dan klagen?
 • Fietsenhok in De Verbinding, meer stopcontacten
 • De Verbinding, betere opstelling van de fietsen.
 • De Verbinding, schoonmaak bij de lift per verdieping.
 • Proberen meer leden te betrekken bij besprekingen, vooral jeugdigen.
 • Notulen van de vergadering; kunnen die sneller na een vergadering i.p.v. vlak voor de volgende, zodat je eerder weet wat er besproken is als je niet kon komen.
 • Wat houdt de schouw in?
 • Goede verstandhouding. Goede Prijs/kwaliteitsverhouding van woning en woonomgeving.
 • Huurverhoging; dit loopt uit de hand, Betaalbaar houden.
 • Advies huurverhoging. Overleg woning/beleid
 • Bij het verlaten van een woning moet alles eruit worden gehaald. De nieuwe bewoner wil het mogelijk graag voordelig (of gratis) overnemen!
 • Bij renovatie of opknappen, goede informatie over wat er gaat gebeuren.
 • Onderhoud van woningen (coördinatie)
 • Huis van buiten opnieuw schilderen: wanneer en hoe vaak?
 • Relatie verhuur/huurder minder starre houden van WSN. Afspraken nakomen.
 • Bij het bouwen van nieuwe wijken: Belangrijk dat er voldoende speelruimte zijn voor kinderen; trapvelden, klimtoestellen etc.
 • Bouw nieuwe senioren woningen: geen etage woningen maar gewone woningen.
 • Zonnepanelen aanbrengen zonder huurverhoging.
 • Isoleren van oude huizen jaren 70. Oude douches opknappen zonder huurverhoging.
 • Ik vind plaatsing van zonnepanelen belangrijk nu er in de bomenbuurt daken worden vervangen.
 • Beleid/idee t.a.v. gasafsluiting?
 • Mag de HBV iets zeggen bij verloedering van tuinen (die grenzen aan een openbare stoep) bijv. voortuinen die totaal verwilderd zijn?
 • Woonomgeving, het aanzicht van een complex of straat.

 

2.Welke activiteiten zou de HBV moeten gaan organiseren?

 • Thema avonden organiseren. Deze avond geeft al beter inzicht in HBV. Er zullen ook wel andere onderwerpen zijn.
 • Misschien meer samenwerking tussen alle contactpersonen van de diverse wijken: bijeenkomsten waarop problemen/wensen van ieders wijk kan worden besproken.
 • Trachten actief meer mensen te “ronselen” voor taken binnen de HBV (werkgroepen).
 • Ondanks dat het moeilijk is, meer jongere bestuursleden werven. Eventueel acties in de wijken.
 • Wie/waar zijn de bewonerscommissies? Geven die advies aan de HBV.

 

3. Welke bijdrage kunt u aan de HBV leveren?

 • J. van Buuren; Het behouden van contactpersonen en rondbrengen van nieuwsbrieven.
 • P. Hoppenbrouwer; Ben al contactpersoon. Vaste bezoeker ALV of andere avonden.
 • W. den Besten; Wanneer ik over ± 4 jaar gestopt ben met mijn baan, wil ik best actief mijn bijdrage leveren aan de HBV.

 

4. De HBV zou meer actieve leden kunnen werven door……

 • Toch via de contactpersonen van een wijk zal initiatief moeten komen om mensen actiever mee te laten doen per wijk.
 • Mond tot mond reclame.

Uw belang vertegenwoordigd

Uw belangen worden door de HBV vertegenwoordigd.

Iedere huurder van Woning Stichting Nieuwkoop kan zich (indien gewenst, wat wij uiteraard adviseren) als "gratis" lid aanmelden bij de HBV en ontvangt minimaal 1x per jaar een uitnodiging om op de algemene ledenvergadering (ALV) uw mening te geven.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier:
Word lid van de HBV - HBV | Huurders Belangen Vereniging (hbvnieuwkoop.nl)

Heeft u een vraag ?
Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief