Woonakkoord: huurstijging van maximaal 1% plus inflatie voor sociale huur én vrije sector

Het kabinet en de oppositiepartijen GroenLinks en PvdA zijn het eens geworden over maatregelen om het woonbeleid te verbeteren. Zo komt er 450 miljoen euro beschikbaar voor de leefbaarheid in kwetsbare gebieden, mag de huur niet verder stijgen dan 1 procent boven op de inflatie en kunnen meerpersoonshuishoudens makkelijker een sociale huurwoning krijgen. De partijen drongen er vooral op aan woningen beter betaalbaar te houden, vooral nu door de coronacrisis veel mensen financieel erop achteruit gaan.

De verhuurdersheffing, die de corporaties jaarlijks moeten betalen aan de overheid, blijft wel overeind.  Dit is 2 à 3 maanden huur per woning. Dit is te zien als een verkapte belastingverhoging die de mensen met het laagste inkomen moeten opbrengen.

Uw belang vertegenwoordigd

Uw belangen worden door de HBV vertegenwoordigd. Iedere huurder van Woning Stichting Nieuwkoop is automatisch lid en ontvangt tweemaal per jaar (in het voorjaar en najaar) een uitnodiging om op de ledenvergadering uw mening te geven.

Heeft u een vraag ?
Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief