Woningbouw in Alphen? Raad van Nieuwkoop houdt de 1910 woningen liever op eigen grondgebied

De raadsleden van Nieuwkoop willen per se 1910 woningen bouwen in de eigen gemeente. Hiermee keren de politici zich tegen een initiatief van het bestuurlijk overlegorgaan Holland Rijnland om een deel van die huizen op Alphens grondgebied te plaatsen.

De 1910 huizen moeten vóór 2030 gebouwd zijn, zo is afgesproken met de provincie Zuid-Holland. De raadsleden vinden het belangrijk, dat die woningen in of bij de dorpskernen van de gemeente Nieuwkoop worden gebouwd.

,,Er is in Nieuwkoop sprake van een wooncrisis, met name voor de lage en middeninkomens. Jongeren/starters en senioren uit onze dertien dorpen kunnen amper betaalbare huisvesting vinden. Ze moeten noodgedwongen vertrekken, bijvoorbeeld naar Alphen aan den Rijn. Vooral het wegtrekken van jongeren vormt een gevaar voor de toekomstige leefbaarheid van onze dorpskernen”, zo stelden de raadsleden unaniem tijdens een vergadering afgelopen week.

Overgenomen uit het Algemeen Dagblad

Uw belang vertegenwoordigd

Uw belangen worden door de HBV vertegenwoordigd.

Iedere huurder van Woning Stichting Nieuwkoop kan zich (indien gewenst, wat wij uiteraard adviseren) als "gratis" lid aanmelden bij de HBV en ontvangt minimaal 1x per jaar een uitnodiging om op de algemene ledenvergadering (ALV) uw mening te geven.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier:
Word lid van de HBV - HBV | Huurders Belangen Vereniging (hbvnieuwkoop.nl)

Heeft u een vraag ?
Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief