Werkplan HBV 2019

De visie op de toekomst van de HBV vanaf 2019

Een betaalbare en kwalitatief goede woning in een plezierige wijk, dat is wat de huurders van de WSN vragen en wat de HBV als algemene belangenbehartiger van de huurders van WSN nastreeft.
De woningmarkt staat onder grote druk. De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn de laatste jaren fors opgelopen en er is een groot tekort aan woningen. Zittende huurders krijgen als gevolg van de jaarlijkse huurverhoging steeds meer te maken met betalingsproblemen en de leefbaarheid in de wijken vraagt steeds meer aandacht. Meer dan ooit is HBV genoodzaakt om op te komen voor de belangen van de huurders en woningzoekenden. Dat is een stevige opgave.

In dit jaarplan worden de uitgangspunten van HBV voor 2019 weergegeven. In hoofdstuk 1 ‘De uitgangspunten voor 2019’ wordt aangegeven ‘Wat’ we gaan doen, hoofdstuk 2 beschrijft ‘Hoe’ we dat gaan doen.
Namens de Huurders Belangen Vereniging Nieuwkoop, Noorden, Woerdense Verlaat en Nieuwveen,

Leen Angenent, Voorzitter

Lees hier het hele plan voor 2019

Uw belang vertegenwoordigd

Uw belangen worden door de HBV vertegenwoordigd.

Iedere huurder van Woning Stichting Nieuwkoop kan zich (indien gewenst, wat wij uiteraard adviseren) als "gratis" lid aanmelden bij de HBV en ontvangt minimaal 1x per jaar een uitnodiging om op de algemene ledenvergadering (ALV) uw mening te geven.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier:
Word lid van de HBV - HBV | Huurders Belangen Vereniging (hbvnieuwkoop.nl)

Heeft u een vraag ?
Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief