Prestatieafspraken Nieuwkoop 2020 – 2023

Samen voor sociaal en duurzaam wonen in Nieuwkoop

In dit document ‘prestatieafspraken Nieuwkoop’ zijn de afspraken vastgelegd die de Gemeente Nieuwkoop, de Woningstichting Nieuwkoop (WSN), Woondiensten Aarwoude (WDA), de Stichting Bewoners Belangen Aarwoude (SBBA) en de Huurders Belangen Vereniging Nieuwkoop (HBV) met elkaar hebben gemaakt. Het is een actualisatie van de afspraken die gemaakt zijn voor de periode 2019 – 2022.

De afspraken leveren een essentiële bijdrage aan de realisatie van het actieprogramma zoals dat in de Woonvisie Nieuwkoop 2016-2025 is vastgelegd. Niet alle afspraken kunnen in 2020 worden gerealiseerd. Daarom zijn er prioriteiten gesteld en is aangegeven in welk jaar we verwachten de afspraak te realiseren.

Bekijk hier het volledige verslag.

Uw belang vertegenwoordigd

Uw belangen worden door de HBV vertegenwoordigd. Iedere huurder van Woning Stichting Nieuwkoop is automatisch lid en ontvangt tweemaal per jaar (in het voorjaar en najaar) een uitnodiging om op de ledenvergadering uw mening te geven.

Heeft u een vraag ?
Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief