Nieuws

Jaarlijkse Huurverhoging

In april nam de Eerste Kamer de door de SP ingediende motie om de jaarlijkse huurverhoging over te slaan aan. De motie betreft de sociale en de vrije sector.Ondanks de corona crisis gaat de huur omhoog. Volgens de verhuurders zijn de huurstijgingen wel gematigd...

Lees meer

Advies voorstel huurverhoging WSN

Op 31 december 2019 ontvingen wij uw adviesaanvraag over de huurverhoging 2020. Daarover is meerdere keren met u gesproken en hierbij ontvangt u ons advies. De HBV heeft aangegeven dat zij zoveel mogelijk één percentage voor alle huurders wenst. Daarvan uitgaande...

Lees meer

Persbericht: nieuwe contactpersonen

De Huurders Belangen Vereniging HBV is een onafhankelijke Vereniging van Huurders van de WSN. Het bestuur van deze vereniging adviseert de Woonstichting Nieuwkoop (WSN) gevraagd en ongevraagd over zaken die de huurders aangaan. Om voor iedereen een betaalbare en...

Lees meer

Prestatieafspraken Nieuwkoop 2020 – 2023

Samen voor sociaal en duurzaam wonen in Nieuwkoop In dit document ‘prestatieafspraken Nieuwkoop’ zijn de afspraken vastgelegd die de Gemeente Nieuwkoop, de Woningstichting Nieuwkoop (WSN), Woondiensten Aarwoude (WDA), de Stichting Bewoners Belangen Aarwoude (SBBA) en...

Lees meer

HBV Bestuursvergadering

Verslag HBV bestuursvergadering dd 7-1-2020 Aanwezig: Leen Angenent (voorzitter/penningmeester), Edwin Hoogeboom (secretaris), Evert van Coolwijk, Bea vd Heijden, Lies Feenstra, Aart de Jong en Marlies Bodewus (adviseur/verslag) Afwezig: Albert Biersteker ( met...

Lees meer

Jaarplanning 2020

Als alle activiteiten die in dit werkplan staan genoemd in de tijd worden gezet, dan ziet de jaarplanning voor 2019 er als volgt uit: Januari Nieuwbrief (met uitnodiging voor ALV) Februari Enquête onder alle huurders van WSN Start BAG huurverhoging Maart Algemene...

Lees meer

Werkplan HBV 2020

De visie op de toekomst van de HBV vanaf 2020 Een betaalbare en kwalitatief goede woning in een plezierige wijk, dat is wat de huurders van de WSN vragen en wat de HBV als algemene belangenbehartiger van de huurders van WSN nastreeft. De woningmarkt staat nog steeds...

Lees meer

Jaarplanning 2019

Als alle activiteiten die in dit werkplan staan genoemd in de tijd worden gezet, dan ziet de jaarplanning voor 2019 er als volgt uit: Januari Nieuwbrief (met uitnodiging voor ALV) Start BAG/Werkgroep huurverhoging 2019 Februari Scholing Maart Algemene Leden...

Lees meer

Uw belang vertegenwoordigd

Uw belangen worden door de HBV vertegenwoordigd. Iedere huurder van Woning Stichting Nieuwkoop is automatisch lid en ontvangt tweemaal per jaar (in het voorjaar en najaar) een uitnodiging om op de ledenvergadering uw mening te geven.

Heeft u een vraag ?
Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief