Nieuwe (jonge) bestuursleden gezocht!

Per 1 juli 2020 is er weer een huurverhoging. De HBV heeft gebruik gemaakt van haar adviesrecht ten aanzien van de huurverhoging. Ook voor andere en voor huurders heel belangrijke onderwerpen heeft de HBV adviesrecht. Sinds op 1 juli 2015 de nieuwe Woningwet is ingevoerd, is de stem van de huurders nog belangrijker geworden. De bestuursleden van de HBV kunnen het echter niet alleen hun gemiddelde leeftijd ligt ver boven de 70 jaar.

Daarom zijn wij op zoek naar u!

HBV is er voor alle huurders. HBV wil een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van alle huurders. Jong of oud, man of vrouw? Het maakt niet uit…… HBV zoekt nieuwe (jongere) bestuursleden. De HBV vergadert een aantal keren per jaar over onderwerpen die voor de huurders van belang zijn. Daarnaast voert zij vier keer per jaar bestuurlijk overleg met de Woningstichting Nieuwkoop. Wilt u meer weten? Wilt u meepraten of ons op een andere manier helpen? Meld u dan aan via onze voorzitter of secretaris:

Leen Angenent (voorzitter), telefoon 0172 572397
Edwin Hoogenboom (secretaris), telefoon 06 30345977

 

Of neem contact op via onderstaand formulier

Uw belang vertegenwoordigd

Uw belangen worden door de HBV vertegenwoordigd.

Iedere huurder van Woning Stichting Nieuwkoop kan zich (indien gewenst, wat wij uiteraard adviseren) als "gratis" lid aanmelden bij de HBV en ontvangt minimaal 1x per jaar een uitnodiging om op de algemene ledenvergadering (ALV) uw mening te geven.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier:
Word lid van de HBV - HBV | Huurders Belangen Vereniging (hbvnieuwkoop.nl)

Heeft u een vraag ?
Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief