Jaarplanning 2019

Als alle activiteiten die in dit werkplan staan genoemd in de tijd worden gezet, dan ziet de jaarplanning voor 2019 er als volgt uit:

Januari

 • Nieuwbrief (met uitnodiging voor ALV)
 • Start BAG/Werkgroep huurverhoging 2019

Februari

 • Scholing

Maart

 • Algemene Leden Vergadering (jaarstukken en financiële verantwoording 2018)
 • Advies gereed van BAG/Werkgroep huurverhoging 2019

April

 • Wijkschouw met gemeente en WSN

Mei

 • Thema-avond contactpersonen
 • Start BAG/Werkgroep over het Bod 2020 van WSN

Juni

 • Advies gereed van BAG/Werkgroep over het Bod 2020 van WSN

September

 • Nieuwsbrief
 • Start Overleg Prestatieafspraken

Oktober

 • Scholing
 • Wijkschouw met gemeente en WSN

November

 • BAG/Werkgroep ov er de prestatieafspraken 2020
 • Algemene Leden Vergadering (o.a. werkplan en begroting 2020 en prestatieafspraken)

Uw belang vertegenwoordigd

Uw belangen worden door de HBV vertegenwoordigd. Iedere huurder van Woning Stichting Nieuwkoop is automatisch lid en ontvangt tweemaal per jaar (in het voorjaar en najaar) een uitnodiging om op de ledenvergadering uw mening te geven.

Heeft u een vraag ?
Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief