Het te verwachten huurbeleid in 2021

Wat is nieuw in 2021

 • In 2021 wordt een eenmalige huurverlaging verplicht voor huishoudens in een sociale huurwoning die relatief te duur wonen.

  Voor woningen met een huurprijs boven de laagste aftoppingsgrens (€633,25 in 2021)krijgt de woningcorporatie van de Belastingdienst te horen of een huidhouden in aanmerking komt.

  Huishoudens die na 2019 een inkomensdaling hebben gehad en/of waarbij de huurprijs boven de aftoppingsgrens is gekomen, kunnen zelf een verzoek indienen.

 • Daarnaast is het volgend jaar ook mogelijk om een tijdelijke huurkorting af te spreken tussen verhuurder en huurder.

  Er komt de mogelijkheid om tussen huurder en verhuurder afspraken te maken over een tijdelijke huurkorting. Dit kan zijn huurbevriezing of huurverlaging voor de duur van één maand tot maximaal 3 jaar. Na de afgesproken periode kan de huurprijs worden teruggebracht naar het oorspronkelijk niveau al dan niet vermeerdert met de toegepaste huurverhogingen gedurende de afgesproken periode.

  Wanneer de huurkorting langer dan drie jaar nodig is kan de verhuurder beslissen deze huurkorting structureel te maken of of terug te brengen naar het oorspronkelijk niveau.

  Vanaf 2021 bestaat er ook de mogelijkheid om bij nieuwe verhuringen een periode van huurgewenning af te spreken. Deze periode kan maximaal 3 jaar duren.

 • Woningen met een huurprijs onder 300 euro kunnen een maximale huurverhoging krijgen van 25 euro.

 • Verder zijn er aanpassingen in de toegestane maximale huurverhoging per woning en de inkomensafhankelijke huurverhoging.

  Hoewel een nieuwe methodiek voor de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt beschreven is deze voor 2021 nog grotendeels hetzelfde als in 2020.Corporaties hebben dan de keuze om de inkomensafhankelijke huurverhoging toe te passen voor huishoudens met een inkomen hoger dan de in de wet bepaalde grens ( 43.574 euro in 2020).

Uw belang vertegenwoordigd

Uw belangen worden door de HBV vertegenwoordigd.

Iedere huurder van Woning Stichting Nieuwkoop kan zich (indien gewenst, wat wij uiteraard adviseren) als "gratis" lid aanmelden bij de HBV en ontvangt minimaal 1x per jaar een uitnodiging om op de algemene ledenvergadering (ALV) uw mening te geven.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier:
Word lid van de HBV - HBV | Huurders Belangen Vereniging (hbvnieuwkoop.nl)

Heeft u een vraag ?
Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief