Gemeente, woningcorporaties en huurders maken meerjarige prestatieafspraken

Op dinsdag 15 december jl. ondertekenden vertegenwoordigers van Huurders Belangen Verenging Nieuwkoop (HBV) en Stichting Bewoners Belangen Aarwoude (SBBA), de gemeente Nieuwkoop, de Woningstichting Nieuwkoop en woningcorporatie Aarwoude het ‘Meerjarig Kader Prestatieafspraken 2021-2024’.

Vier belangrijke thema’s komen aan bod: Aantrekkelijke gemeente, betaalbaarheid en beschikbaarheid, wonen met zorg en welzijn.De meerjarenafspraken geven de doelen aan voor de middellange termijn. Hierin spreken de partijen af wat ze het komende jaar doen om die doelen te halen. Verder hebben de partijen in de meerjarenafspraken hun manier van samenwerken duidelijk vastgelegd. Hierbij is tevens afgesproken welke acties in welk jaar plaatsvinden.

Meer dan stenen
Gemeenten en de woningcorporaties dienen ervoor te zorgen dat er genoeg woningen zijn voor mensen met een laag inkomen die afhankelijk zijn van een sociale huurwoning. Met de nieuwe meerjarige afspraken zetten partijen zich in voor iedereen die niet zelfstandig een eigen huis kan organiseren. De afspraken gaan er niet over alleen dat er genoeg woningen zijn, maar ook dat de woningen die er zijn betaalbaar en duurzaam zijn. Er is ook aandacht voor betaalbare, duurzame en energiezuinige woningen.

 Leefbaarheid en doelgroepen
Minstens zo belangrijk zijn een prettige leefomgeving en een netwerk dat voorziet in hulp en ondersteuning als dat nodig is. De gemeente verkent de mogelijkheden voor wonen met zorg en woningcorporaties  denken hierin mee.

 Behoefte aan een ander type woning
Uit een woningmarktonderzoek blijkt dat er de komende jaren behoefte is aan extra sociale huurwoningen. De nadruk komt daarbij te liggen op kleinere woningen voor senioren en starters.

Krachten bundelen
Mede om deze opgave te halen heeft de HBV het werkplan 2021 (https://www.hbvnieuwkoop.nl/category/nieuws/werkplan/) opgesteld. Hierin vind u de standpunten van de HBV op de thema’s Aantrekkelijke gemeente, betaalbaarheid en beschikbaarheid, wonen met zorg en welzijn, die genoemd worden in de prestatieafspraken.

Kies voor de volledige prestatieafspraken: Prestatieafspraken 2021 Nieuwkoop WDA WSN def (+wijziging HBV)

Wilt u ook meepraten deze onderwerpen meldt u dan aan voor een of meer van onze themagroepen (zie werkplan 2021). Neem dan contact op via onze website https://www.hbvnieuwkoop.nl/

Uw belang vertegenwoordigd

Uw belangen worden door de HBV vertegenwoordigd. Iedere huurder van Woning Stichting Nieuwkoop is automatisch lid en ontvangt tweemaal per jaar (in het voorjaar en najaar) een uitnodiging om op de ledenvergadering uw mening te geven.

Heeft u een vraag ?
Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief