Verslag HBV bestuursvergadering dd 7-1-2020 Aanwezig: Leen Angenent (voorzitter/penningmeester), Edwin Hoogeboom (secretaris), Evert van Coolwijk, Bea vd Heijden, Lies Feenstra, Aart de Jong en Marlies Bodewus (adviseur/verslag) Afwezig: Albert Biersteker ( met...

Lees meer