Nieuwe (jonge) bestuursleden gezocht!

Per 1 juli 2020 is er weer een huurverhoging. De HBV heeft gebruik gemaakt van haar adviesrecht ten aanzien van de huurverhoging. Ook voor andere en voor huurders heel belangrijke onderwerpen heeft de HBV adviesrecht. Sinds op 1 juli 2015 de nieuwe Woningwet is...
Advies voorstel huurverhoging WSN

Advies voorstel huurverhoging WSN

Op 31 december 2019 ontvingen wij uw adviesaanvraag over de huurverhoging 2020. Daarover is meerdere keren met u gesproken en hierbij ontvangt u ons advies. De HBV heeft aangegeven dat zij zoveel mogelijk één percentage voor alle huurders wenst. Daarvan uitgaande...

Persbericht: nieuwe contactpersonen

De Huurders Belangen Vereniging HBV is een onafhankelijke Vereniging van Huurders van de WSN. Het bestuur van deze vereniging adviseert de Woonstichting Nieuwkoop (WSN) gevraagd en ongevraagd over zaken die de huurders aangaan. Om voor iedereen een betaalbare en...

Prestatieafspraken Nieuwkoop 2020 – 2023

Samen voor sociaal en duurzaam wonen in Nieuwkoop In dit document ‘prestatieafspraken Nieuwkoop’ zijn de afspraken vastgelegd die de Gemeente Nieuwkoop, de Woningstichting Nieuwkoop (WSN), Woondiensten Aarwoude (WDA), de Stichting Bewoners Belangen Aarwoude (SBBA) en...
HBV Bestuursvergadering

HBV Bestuursvergadering

Verslag HBV bestuursvergadering dd 7-1-2020 Aanwezig: Leen Angenent (voorzitter/penningmeester), Edwin Hoogeboom (secretaris), Evert van Coolwijk, Bea vd Heijden, Lies Feenstra, Aart de Jong en Marlies Bodewus (adviseur/verslag) Afwezig: Albert Biersteker ( met...