Agenda en concept notulen ALV, 10 Mei 2023

Geachte huurders,

Zoals reeds medegedeeld houden we de ALV op Woensdag 10 Mei 2023.

Hierbij vindt u de uitnodiging/agenda en de concept notulen van de laatste ALV vergadering van 3 Maart 2022.

We hopen u te zien op Woensdag 10 Mei!

Met vriendelijke groet
HBV Nieuwkoop

Concept notulen ALV 03032022

Uw belang vertegenwoordigd

Uw belangen worden door de HBV vertegenwoordigd. Iedere huurder van Woning Stichting Nieuwkoop is automatisch lid en ontvangt tweemaal per jaar (in het voorjaar en najaar) een uitnodiging om op de ledenvergadering uw mening te geven.

Heeft u een vraag ?
Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief