25 jaar HuurdersBelangenVereniging

Dit jaar bestaat de HuurdersBelangenVereniging  Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Woerdens Verlaat 25 jaar

In 1995 werd WoningStichting Nieuwkoop (WSN) opgericht en de sociale huurwoningen door de gemeente overgedragen aan de woningstichting. De HBV bestond ook in 1995 al en werd ook bij het overleg betrokken. Om de HBV echt de verenigingsstatus te geven werd hiervoor in 1996 de voorbereidingen getroffen. Leen Angenent (nog altijd de voorzitter van de HBV) en Ria Balvert tekende 25 jaar geleden bij Notaris Schmitz te Nieuwkoop de oprichtingsacte en de statuten. De vereniging was een feit.

In die 25 jaar heeft de HBV zich ingezet voor de huurders en wel door:

  • De belangen te behartigen voor zowel de woning als het woningonderhoud.
  • Jaarlijks gesprekken te voeren over de huurverhoging.
  • Samen met de Woningstichting en de gemeente Nieuwkoop prestatieafspraken te maken over de woonvisie.
  • Samen met Woonstichting, Gemeente, Brandweer en Politie 2 keer per jaar een Wijkschouw te houden. Dit jaar doen we dit op 11 mei in Noorden.

De HBV heeft 9 keer per jaar overleg met de Woningstichting over onderwerpen op verhuurderniveau, neemt 3 keer per jaar deel aan het overleg met de gemeente en houdt 2 keer per jaar een Algemene Leden Vergadering.

In de maand mei komt de HBV naar u toe.

Na 25 jaar wilt de HBV meer gebruik gaan maken van de moderne communicatiemiddelen. De HBV-website (https://www.hbvnieuwkoop.nl/), de HBV facebookpagina (https://www.facebook.com/search/top?q=HBVNieuwkoop) en een digitale nieuwsbrief waarvoor wij uw emailadres nodig hebben.

Bestuursleden en contactpersonen willen samen met u (huurder van WSN) dit jubileum vieren. Echter de huidige beperking staat een grote manifestatie niet toe, daarom een geschenk waarmee u dit jubileum thuis met een kopje koffie en een heerlijk plakje cake met ons kunt meevieren. De heerlijke cake kunt u afhalen bij Bakkerij de Kruijf tegen inlevering van de ingevulde cadeaubon

Het bestuur van de Huurders Belangen Vereniging Nieuwkoop, Nieuwveen, Noorden en Woerdens Verlaat.

Leen Angenent, voorzitter
Edwin Hoogenboom, secretaris
Arie Verlooij
Evert van Coolwijk
Jos Keizer (kandidaat bestuurslid)

Uw belang vertegenwoordigd

Uw belangen worden door de HBV vertegenwoordigd.

Iedere huurder van Woning Stichting Nieuwkoop kan zich (indien gewenst, wat wij uiteraard adviseren) als "gratis" lid aanmelden bij de HBV en ontvangt minimaal 1x per jaar een uitnodiging om op de algemene ledenvergadering (ALV) uw mening te geven.

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier:
Word lid van de HBV - HBV | Huurders Belangen Vereniging (hbvnieuwkoop.nl)

Heeft u een vraag ?
Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief